W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu subskrypcji.

  • Przez subskrypcję należy rozumieć usługę  sprzedaży abonamentu na dostęp do Serwisu   w określonych odstępach czasu (dalej „Subskrypcja”).
  • Umowa Subskrypcji na okres 1 (jednego) miesiąca jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego oraz jest automatycznie co miesiąc przedłużana.
  • Umowa Subskrypcji na okres 6 miesięcy oraz na okres 12 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta oraz automatycznie jest przedłużana na kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy, chyba że Abonent wypowie umowę 14 dni przed zakończeniem Subskrypcji.
  • W celu złożenia zamówienia Subskrypcji Abonent powinien:
    • 1) wybrać produkt z listy dostępnych produktów: tj. „1 miesiąc”; „ 6 miesięcy” lub „12 miesięcy”;
    • 2) złożyć w serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „wybieram” oraz założenie konta w portalu
  • Sprzedaż w ramach Subskrypcji trwa od momentu rejestracji Abonenta w Sklepie i zamówienia subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku:

a) anulowania Subskrypcji przez Abonenta (nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego);

b) braku środków na karcie płatniczej Klienta i pięciu nieudanych próbach obciążenia karty przez   Fundację;

Anulowania subskrypcji  można dokonać w panelu użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”.